måndag 28 september 2015

Välja förskola

Idag ska vi på det första av fyra besök på förskolorna i området. Som förskollärare och förälder tycker jag att det är riktigt viktigt att man besöker de alternativa förskolorna innan man väljer vilken man vill ha sina barn på. Tanken är att Alicia inte ska börja förskolan förrän i augusti nästa år men eftersom att man ska ställa sig i kö ett halvår innan det är dags att börja vill jag gärna vara ute i god tid. För mig känns det viktigt att vi inte hamnar på ett ställe där hon sedan blir tvungen att byta med en gång för att hon inte får plats där vi vill... Så att ställa sig i kö i tid är väldigt viktigt. Och om det skulle vara så att hon inte får plats där vi vill med en gång så har vi lite marginaler att jobba med. Jag kommer inte att börja jobba heltid än på länge... Så vad ska man då tänka på när man väljer förskola? Detta är några punkter som jag tycker är viktiga:

• Magkänsla (Hur känns det när man kliver innanför dörrarna?)
Detta tycker jag är den viktigaste punkten. Det måste kännas bra, om det inte gör det så är det ofta något som inte är bra. Så lita på din magkänsla!

• Barngrupp (Hur har de delat upp barnen? Hur många barn är det i varje grupp? Hur ser åldrarna ut?)
Personligen så gillar jag barngrupper som är åldersblandade bäst. Då är ofta barngruppen lugnare och man arbetar ofta i smågrupper. Men är barnen åldersindelade så tycker jag det är viktigt att det är färre barn på småbarnsavdelningarna och sedan ska det ju helst vara så små barngrupper på så många personal som möjligt. Detta är dock inget som personalen kan påverka utan det är vi föräldrar som gör på ett politiskt plan.

• Miljön (Vad finns det för ytor, hur ser gården ut? Är det barn- eller vuxenanpassat?) Här tycker jag att det viktigaste är att det är barnvänligt och att miljön lockar till lek. Kanske låter konstigt att jag nämner att det ska vara barnvänligt... Men så är det faktiskt inte alltid utan mycket piffar vuxna för vuxna och man har framme en massa saker som barnen inte alls får leka med, detta är inget som tilltalar mig då jag tycker att förskolan ska vara barnens kreativa plats.

• Maten (Hur är den? Ekologisk? Eget kök? Varierande frukost och mellanmål?) Många barn spenderar 9-10 timmar om dagen på förskolan och för att barnen ska orka med hög ljudnivå, lek, stoj och stimm en hel dag är maten superviktig. Detta är också en punkt som personalen sällan kan påverka så det är viktigt att vi som föräldrar ställer krav!

• Aktiviteter (Hur ser en vanlig dag ut? Finns det utrymme för barnens intressen?) Här tycker jag att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i sin dag så att det inte bara görs samma saker dag ut och dag in. Aktiviteterna ska vara föränderliga och utgå från det som intresserar barnen för tillfället. Viktigt är också närvarande pedagoger... Vilket man får om man delar upp barnen i smågrupper under dagen och om personalen är med i barnens lek.

• Pedagogik och rutiner (Kan man se någonstans hur just mitt barn har ätit, sovit och fått ny blöja? Kan jag se hur de arbetar med läroplanen? Vad finns för dokumentation och uppföljning?) Dessa saker tycker jag är viktigt då jag som förälder faktiskt vill veta vad mitt barn gör på dagarna när inte jag är närvarande. Det måste inte vara mycket men jag som förälder vill gärna veta att mitt barn blir sett varje dag. Jag vill att personalen ska kunna berätta något om Alicias dag när jag kommer och hämtar, alternativt att jag kan läsa om det någonstans.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar